Yaşam İçin

Su, canlılığın mucizevi kaynağıdır. Dünyanın dörtte üçü sudur. İnsan vücudunda %60-70 oranında su bulunur.

Sağlık İçin

İyi su, insan yaşamı ve vücudu için gerekli minerallere sahip sudur. İyi su, doğal kaynak suyudur.

Hisar Su İçin

Hisar Su, quarz taşlarının zengin katmanlarından beslenir. Belgrat Ormanlarından, doğal koruma alanında bulunan, başta florür olmak üzere zengin minerallere sahip doğal kaynaktan gelir.